El dia 18 de gener a les 19 h inaugurem l'exposició «Susceptible» de Mercedes Mangrané

Consulteu horari

Baixar del núvol, articular idees, donar cos i provar sort. Inscripció fins al 20/01

Consulteu el curs

Sí, estem al Barri Vell de Celrà amb aquestes vistes

Contacte

La nostra oficina. Aquí elaborem els projectes de recerca i mediació

Conèixer més
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE RECERCA I MEDIACIÓ