• «Plantar maduixes» és una proposta educativa construïda col·lectivament, però amb una sola missió: enfortir a través de les pràctiques artístiques els vincles comunitaris.

  Amb «Plantar maduixes» ens proposem apropar i treballar les pràctiques artístiques contemporànies com a eines que ens permeten pensar, descobrir i experimentar la nostra identitat, la relació amb els altres i els vincles amb l’entorn més immediat.

  Durant el curs escolar 2018 – 2019 es va dur a terme una primera experiència, treballant amb un grup d’alumnes de cicle infantil provinents de les 3 escoles del barri (CEIP Carme Auguet, FEDAC Pont Major i l’Escola Bressol El Pont) a partir d’uns tallers d’una hora setmanal realitzats a un espai cedit pel Centre Cívic Pont Major.

  Partint d’aquesta primera experiència, i després de posar en comú els resultats i la idoneïtat del projecte amb la comunitat educativa del barri i amb les persones responsables del Pla Comunitari Construïm Ponts, de cara al 2020 s’ha perfilat una proposta que s’entén com a continuació d’aquesta primera experiència però que, al mateix temps, introdueix alguns canvis per tal d’imbricar més fortament el projecte a la realitat i al context específic del barri de Pont Major.

  Plantar maduixes 2020: un projecte intergeneracional i comunitari a través de les pràctiques artístiques contemporànies.

  El primer canvi respecte a l’edició anterior rau en el fet que la proposta d’aquest any es desenvolupa dins les mateixes escoles (Carme Auguet i FEDAC Pont Major), mitjançant una estructura de treball d’una hora setmanal alterna a cada escola i implicant, al mateix temps, a les famílies en tots els processos de treball. En aquest sentit, «Plantar maduixes» deixa de ser un projecte adreçat a alumnes del barri per convertir-se en un projecte intergeneracional, desplegat a través d’una sèrie de sessions de treball en les quals hi participen alumnes d’entre P4 i 2n de Primària de les dues escoles i membres de les seves famílies.

  Aquests canvis responen a la voluntat que el projecte respongui a un dels objectius principals del Pla Comunitari del Barri, concretament pel que fa a l’àmbit socioeducatiu: articular propostes preventives per incidir en les habilitats parentals de mares i pares en relació a les primeres etapes de criança.

   


   

  Així, «Plantar maduixes» proposa acostar-se a aquest objectiu a través de posar en pràctica i en joc metodologies pròpies de les pràctiques artístiques contemporànies, convertint la quotidianitat en matèria artística, per tal de posar en valor aquelles accions que cada una de les famílies participants duen a terme en el seu dia a dia.

  Amb el suport de:

 • PLANTAR MADUIXES

  «Plantar maduixes» és un projecte elaborat conjuntament entre la comunitat educativa del barri de Pont Major i Cultural Rizoma amb el suport del Pla comunitari a Pont Major: Construïm ponts. Desenvolupem un espai comú de treball al voltant de l’art i la cultura contemporània, destinat a alumnes de cicle infantil de les tres escoles del barri: Bressol, Carme Auguet i Fedac.

  Amb «Plantar maduixes» volem apropar i treballar les pràctiques artístiques contemporànies com a eina per pensar, descobrir, experimentar la nostra realitat, el nostre entorn i la relació amb els altres.

  «Plantar maduixes» s’està desenvolupant a redós del curs escolar 2018-2019. S’ha realitzat des del mes d’octubre de 2018 fins al mes de maig de 2019, a través d’un seguit de sessions d’una hora a la setmana realitzades a l’espai cedit pel Centre Cívic de Pont Major.

   


   

  Premsa:
  10/05/19 – Diari de Girona- Plantar maduixes (Eudald Camps)
   
  09/05/19 – El Punt Avui – «Plantar maduixes» recull els fruits al Bòlit (Jordi Camps)

   
  «Plantar maduixes»

   

  Dimecres 5 de juny, al Barri de Pont Major va tenir lloc la Jornada Artística Intercentres de les escoles del barri i a la tarda, de 17 a 18 h fem la cloenda dels recursos socioeducatius amb una intervenció oberta al públic i la inauguració de l’exposició «Plantar maduixes» al Centre Cívic Pont Major.

  Amb el suport de: