Project Description

#10 Les últimes matèries
Jordi Mitjà, Daniel Moreno Roldán i Alba García Allué
novembre 2022 – juliol 2023

Sota el títol de «Les últimes matèries», la proposta desplegada a Cultural Rizoma entre els mesos d’octubre de 2022 i juliol de 2023 busca articular un programa que permeti obrir altres relats al voltant les materialitats.

A grans trets, el programa es formula des de l’activació d’una sèrie de propostes que s’aproximen a les materialitats des de diverses perspectives; com la capacitat d’agència i les relacions que hi establim, la seva naturalesa intrínseca o els cicles de vida propis, en alguns casos tensant les dinàmiques vinculades als processos de producció i materialització i posant en joc nocions d’utilitat i obsolescència, circularitat i possibles usos tangencials o perifèrics.

En aquest sentit, el programa s’estructura a partir del treball amb tres artistes –Jordi MitjàDaniel Moreno Roldán i Alba García Allué–, les pràctiques de les quals dialoguen amb aquestes qüestions, i a les quals es proposa disposar d’una temporalitat concreta per desplegar processos de recerca, creació i producció vinculats a aquestes qüestions.

Paral·lelament, i en consonància amb aquests processos, es concreten una sèrie d’activacions obertes al públic en relació amb cadascuna de les propostes desenvolupades, amb la voluntat de compartir aquests processos de treball i generar vincles i diàlegs amb la comunitat local i altres agents.