Project Description

Boundary Break
Roc Parés

“(…) estic entusiasmat amb la idea d’explotar els angles en els que la càmera de profunditat (Kinect V2) no hi veu bé. Em recorda els vídeos que corren per Internet d’aquesta subcultura dels videojocs que consisteix en explorar els entorns virtuals des d’escletxes o llocs imprevistos “darrera els bastidors”. Aquesta tendència és coneguda com Boundary Break o trencament de límits i m’interessa per analogia amb l’aproximació metalingüística al fet expositiu: hi ha gent que enlloc de jugar de forma convencional (seguint la trama narrativa i les regles d’interacció) es dedica a trobar les tares (glitch) o els racons on les programadores, guionistes i dissenyadores dels videojocs no van preveure que entraria ningú. Aquestes formes subversives de jugar es documenten en vídeos casolans on es mostren aspectes inconeguts de jocs molt populars com si aquestes troballes (fruit d’una curiositat irrefrenable que s’extralimita), fossin veritables tresors ocults.” (Roc Parés)

Boundary Break és la proposta desenvolupada per Roc Parés en el marc del programa «Commutacions», a través del qual es convidava a Anna Dot, Job Ramos i ell mateix a assajar formes de posar en relació les seves respectives pràctiques. Durant la jornada de treball oberta al públic -duta a terme els dies 3 i 4 de juliol de 2020-, i partint de la voluntat de difuminar els límits de les seves pròpies pràctiques artístiques, l’artista es va dedicar a escanejar l’espai amb aquesta càmera de profunditat, activant unes reflexions fruit d’una pràctica que es pregunta pels propis límits.

En el vídeo resultant, que actualment es projecta in situ a l’espai mateix on es va enregistrar, s’aprecia la seva interacció amb aquests entorns virtuals generats amb la Kinect, buscant les escletxes en l’espai expositiu i els punts de vista virtuals (impossibles d’atènyer físicament des d’un cos humà) que trenquen la il·lusió euclidiana de l’espai cartesià i s’aparten de la representació de la caixa blanca, al mateix temps que allunyen la digitalització de l’espai de la lògica convencional de la simulació.