Project Description

commutacions_vista_general_exposicio

#07 Commutacions
Anna Dot, Roc Parés i Job Ramos
03.07.20 – 25.07.21

La proposta expositiva iniciada l’any 2020, sota el títol de Commutacions, pretén articular un programa que permeti assajar altres formes al marge de l’estructura expositiva convencional -allunyades de la fórmula clàssica d’un seguit d’exposicions individuals amb les seves corresponents activitats complementàries o paral·leles- i altres maneres de posar en relació i treballar amb els públics i les comunitats del lloc.

El programa neix de la voluntat de propiciar i/o establir una sèrie de relacions entre agents diversos, és a dir, de generar situacions mitjançant les quals s’acabin establint connexions individuals entre els diversos elements que configuren aquests “xarxa”, a fi de comunicar alguns dels punts que la conformen. El que prima, en aquest sentit, és la definició d’unes formes de fer compartides i el disseny de certes estratègies amb l’objectiu de generar i establir connexions entre uns i altres.

Commutacions s’inicia amb la invitació a tres artistes –Anna Dot, Roc Parés i Job Ramos– a participar d’una proposta la base de la qual consisteix a disposar d’un espai -que pot funcionar al mateix temps com a laboratori d’experimentació i com a espai expositiu- i d’un temps de dilatat per tal de posar en marxa uns processos compartits de treball. Al mateix temps, es treballa amb unes comunitats i públics concrets per tal de pensar com es poden establir o generar aquests espais de relacions entre unes i altres.

commutacions_jornada_de_treball_anna_dot

Situació #01
Jornada de treball oberta al públic
03 – 04/07/20

La primera activació del programa amb públic es concreta en una jornada oberta de treball duta a terme pels 3 artistes, durant la qual van seguir estirant dels fils d’algunes qüestions que han anat explorant al llarg de les trobades que han realitzat des de l’inici del projecte.

Els vestigis d’aquesta activitat es mantenen a l’espai i es van complementant amb altres elements i accions que articulen el procés de treball.

commutacions_rastres_jornada_de_treball_oberta_al_public
commutacions_jornada_de_treball_oberta_al_public
commutacions_rastres_jornada_de_treball_oberta_al_public
commutacions_rastres_jornada_de_treball_oberta_al_public
commutacions_signatura_llei_xarxa_ecosofica

Situació #02
Signatura de la llei de la Xarxa Ecosòfica Utilitària de Rizoma
30/04/21

Acció lúdic-notarial-festiva de signatura de la llei que ha de regir la futura Xarxa Ecosòfica Utilitària de Rizoma, proposta d’Anna Dot en el marc del projecte «Commutacions» i presentació del projecte Boundary Break de Roc Parés, desenvolupat en el si del mateix programa.

La Xarxa Ecosòfica Utilitària de Rizoma és una xarxa contemporània, tridimensional, no-euclidiana, en què no se separen les components horitzontals de les verticals. Les coordenades dels seus vèrtexs es determinen per criteris afectius que abasten tot el territori planetari i que integren dades de suport per a la connexió amb les xarxes estatals i noves observacions per a la determinació afectiva dels vèrtexs de la xarxa utilitària.

Més informació aquí

commutacions_signatura_llei_xarxa_ecosofica
commutacions_signatura_llei_xarxa_ecosofica
commutacions_vista_instalacio_roc_pares
commutacions_detall_Boundaries_Brake_Roc_Pares
commutacions_detall_intervencio_artistes

Amb el suport de: