Project Description

commutacions_vista_general_exposicio

#07 Commutacions
Anna Dot, Roc Parés i Job Ramos
03.07.20 – 25.07.21

La proposta expositiva iniciada l’any 2020, sota el títol de Commutacions, pretén articular un programa que permeti assajar altres formes al marge de l’estructura expositiva convencional -allunyades de la fórmula clàssica d’un seguit d’exposicions individuals amb les seves corresponents activitats complementàries o paral·leles- i altres maneres de posar en relació i treballar amb els públics i les comunitats del lloc.

El programa neix de la voluntat de propiciar i/o establir una sèrie de relacions entre agents diversos, és a dir, de generar situacions mitjançant les quals s’acabin establint connexions individuals entre els diversos elements que configuren aquests “xarxa”, a fi de comunicar alguns dels punts que la conformen. El que prima, en aquest sentit, és la definició d’unes formes de fer compartides i el disseny de certes estratègies amb l’objectiu de generar i establir connexions entre uns i altres.

Commutacions s’inicia amb la invitació a tres artistes –Anna Dot, Roc Parés i Job Ramos– a participar d’una proposta la base de la qual consisteix a disposar d’un espai -que pot funcionar al mateix temps com a laboratori d’experimentació i com a espai expositiu- i d’un temps de dilatat per tal de posar en marxa uns processos compartits de treball. Al mateix temps, es treballa amb unes comunitats i públics concrets per tal de pensar com es poden establir o generar aquests espais de relacions entre unes i altres.

commutacions_jornada_de_treball_anna_dot

Situació #01
Jornada de treball oberta al públic
03 – 04/07/20

La primera activació del programa amb públic es concreta en una jornada oberta de treball duta a terme pels 3 artistes, durant la qual van seguir estirant dels fils d’algunes qüestions que han anat explorant al llarg de les trobades que han realitzat des de l’inici del projecte.

Els vestigis d’aquesta activitat es mantenen a l’espai i es van complementant amb altres elements i accions que articulen el procés de treball.

commutacions_rastres_jornada_de_treball_oberta_al_public
commutacions_jornada_de_treball_oberta_al_public
commutacions_rastres_jornada_de_treball_oberta_al_public
commutacions_rastres_jornada_de_treball_oberta_al_public
commutacions_signatura_llei_xarxa_ecosofica

Situació #02
Signatura de la llei de la Xarxa Ecosòfica Utilitària de Rizoma
30/04/21

Acció lúdic-notarial-festiva de signatura de la llei que ha de regir la futura Xarxa Ecosòfica Utilitària de Rizoma, proposta d’Anna Dot en el marc del projecte «Commutacions» i presentació del projecte Boundary Break de Roc Parés, desenvolupat en el si del mateix programa.

La Xarxa Ecosòfica Utilitària de Rizoma és una xarxa contemporània, tridimensional, no-euclidiana, en què no se separen les components horitzontals de les verticals. Les coordenades dels seus vèrtexs es determinen per criteris afectius que abasten tot el territori planetari i que integren dades de suport per a la connexió amb les xarxes estatals i noves observacions per a la determinació afectiva dels vèrtexs de la xarxa utilitària.

Més informació aquí

commutacions_signatura_llei_xarxa_ecosofica
commutacions_signatura_llei_xarxa_ecosofica
commutacions_vista_instalacio_roc_pares
commutacions_detall_Boundaries_Brake_Roc_Pares
commutacions_detall_intervencio_artistes

Situació #03
Jornades de treball obertes al públic al Teatre l’Ateneu de Celrà
21 – 25/06/21

L’Esperit o com permeabilitzar l’edició d’una pel·lícula a altres veus
Job Ramos

A finals de 2019 Cultural Rizoma va proposar a Anna Dot, Roc Parés i Job Ramos iniciar conjuntament un procés obert de treball que, entre d’altres, havia de definir quins formes de col·laboració podien ser possibles entre els tres implicats. Al cap d’uns mesos, es varen adonar que aquesta col·laboració ja s’havia dut a terme prèviament a l’encàrrec. A mitjans de 2017 Anna Dot va fer un encàrrec a Job Ramos. Aquesta petició va ser el germen de l’Esperit, una pel·lícula protagonitzada per Roc Parés.

Un Ateneu que és un teatre.
Una taula d’edició situada al centre.
Una pel·lícula per editar.
Una pantalla de grans dimensions on visionar els possibles continguts.

Més informació aquí

Residència Job Ramos Ateneu de Celrà
Residència Job Ramos Ateneu Celrà
Residència Job Ramos Ateneu Celrà

Dir les connexions en veu alta
Roc Parés

La proposta Dir les connexions en veu alta es planteja com una acció fruit del procés d’experimentació que l’artista va dur a terme a porta tancada durant el període en residència al Teatre l’Ateneu de Celrà.

En l’acció oberta al públic, celebrada el divendres 25 de juny a les 22 h, Roc Parés estira del fil del seu interès per deconstruir el pla subjectiu, que cristal·litza en un assaig al voltant de la configuració dels jos remots, virtuals i diferits, una constant en la seva pràctica i en consonància amb algunes qüestions que es manifesten en el treball Boundary Break.

 

Residència Roc Parés Ateneu Celrà
Residència Roc Parés Ateneu Celrà
Residència Roc Parés Ateneu Celrà

Amb el suport de: